MISIUNEA ŞCOLII

 
Liceul Tehnologic Baia de Fier urmăreşte să asigure, în contextul cerinţelor europene, acoperirea unei arii ocupaţionale variate racordată permanent la cerinţele pieţii muncii, pentru o comunitate de elevi, cu o rază geografică extrem de lărgită şi de consistenţa eterogenă din punct de vedere material şi intelectual.
 
Cercetările pieţei au arătat că pe piaţa forţei de muncă au apărut meserii şi domenii de activitate noi. În acest sens, liceul nostru este capabil să-şi adapteze oferta şcolară la cerinţele pieţei, chiar dacă aceste noi profiluri sunt total diferite de cele care ne-au consacrat.