VIZIUNEA ŞCOLII

Liceul Tehnologic Baia de Fier ca organizaţie furnizoare de educaţie îşi propune să dezvolte un învăţământ de nivel european care să asigure forţă de muncă de înaltă calificare, tineri competenţi pe piaţa muncii în vederea unei bune inserţii socio-profesionale.
Pentru toţi elevii avem în vedere formarea competenţelor: de specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, de management şi de comunicare într-o limbă modernă. Totodată, vizăm asigurarea abilităţii de adaptare la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi european.
Şcoala îşi propune de asemenea:
  •  

    Promovarea imaginii sale la nivel local, regional şi european precum şi atragerea de noi resurse financiare necesare dezvoltării bazei materiale;

  • Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şi sociale pentru formarea profesională în scopul integrării socio-profesionale a absolvenţilor;

  • Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic în funcţie de nevoile identificate.