DOTARE

Baza materială:

 • 30 săli de clasă renovate şi mobilate modern, dotate cu retroproiectoare și calculatoare conectate la internet;
 • 1 laborator de informatică dotat cu 25 de calculatoare conectate la internet;
 • 1 laborator fonic pentru studierea limbilor străine;
 • 1 laborator pentru legislație rutieră dotat cu 10 calculatoare conectate la internet;
 • 1 laborator chimie, 1 laborator fizică, 1 laborator biologie;
 • cabinete de matematică, limba română, limbi moderne, istorie, tehnologie;
 • 2 ateliere mecanică;
 • 1 cabinet consiliere psihopedagogică;
 • 1 Centru de Documentare şi Informare, Bibliotecă;
 • Sală de festivităţi;
 • Sală de sport, Bază sportivă;
 • Sistem de supraveghere audio-video.